מידע נוסף

מידע נוסף
ייעוץ טרם חקירה ובמהלכה
המשרד מעניק ליווי ויעוץ שוטף בכל שלבי החקירה
ומול כל מסגרות הגופים החוקרים
קרא עוד

ייצוג בני נוער במסגרת חקירות משטרה ובבתי הדין לנוער

<strong>ייצוג בני נוער במסגרת חקירות משטרה ובבתי הדין לנוער</strong>עבריינות נוער נמצאת כיום בכל מקום, רבים מבני הנוער מבצעים עבירות מסוג זה או אחר ולעיתים הם אינם מודעים למעשיהם שכן אלו מעשי קונדס מבחינתם.

קיימים שלל חוקים אשר אוכפים עבריינות נוער ועבירות שונות אך ישנה הבחנה בין נאשם קטין לנאשם בגיר והענישה היא בהתאם לכך, ובמקרה בו נאשם הקטין בעבירות או מעורב במעצר ומומלץ לשכור את שירותיו של עו'ד פלילי לעבריינות נוער שמכיר את המסגרת והחוקים בתחום זה.

ההבחנה בין נאשם קטין ולנאשם בגיר נעשית בעיקר על ידי שלושה קריטריונים והם: שיקולי שיקום אשר מקבלים קדימות, השפעת העונש על הקטין והבבנה ששיקול הדעת של קטינים לוקה משהו ביחס לבגירים..


מעצר קטין והטיפול על ידי עו'ד לעבירות נוער:

מעצר קטין הוא דבר חריג במיוחד אל מול הטיפול בבגירים וההבנה את הנזק הקשה ביותר לקטין ובני משפחתו עם ביצוע המעצר. החוק מאפשר כיום (במקרים רבים) להורהו של הקטין להיות נוכח בחקירת הקטין, זאת למעט חריגים אשר החוק מאפשר לחוקרי הנוער למנוע זאת.

עו'ד לעבריינות נוער וקטינים צריך להיות מודע לכל השינויים החקיקתיים והתמורות הרבות שחלו בחוק הנוער, שינויים אשר מעמידים הגנות רבות לקטין אשר נקלע להליך הפלילי .

שיקולי השיקום מהווים גם הם חלק נכבד מענישת הקטין והשפעותיה ובית המשפט העליון כמו גם חוק הנוער קובעים כי הליכי שיקום בקטינים מקבלים קדימות במסגרת ההליכים הפלילייים..


ייצוג על ידי עו'ד לעבריינות נוער וקטינים

קיים נוהל לגבי מעצר קטין בשונה מהנוהל לגבי בגיר והדבר נכון גם באפשרות מעצרו עד תום ההליכים. לא ניתן לבקש את מעצרו עד תום ההליכים של קטין מתחת לגיל 14 (האחריות הפלילית מתחילה מגיל 12).

גם כאשר עסקינן בחקירת קטין ובהליך פלילי הנוגע לקטין הרי שטוב יעשו הוריו אילו יוועצו בעו'ד לעבריינות נוער אשר יוכל ללוות את הקטין החל משלבי החקירה / מעצר הראשונים ולסייע לו הן בשמירת זכויותיו היחודיות על פי דין והן בסיוע במסגרת חקירתו בפני חוקרי הנוער.